Start » HR-avdelnings betydelse på företag

HR-avdelnings betydelse på företag

Företag behöver sin HR-avdelning för att lyckas

Begreppet HR, eller human resources, har blivit allt mer vedertaget. Om man översätter human resources får man mänskliga resurser – och det är precis vad det handlar om. Företag har sin viktigaste resurs i sin personal och just därför är HR-avdelningens arbete ovärderligt. De arbetar både strategiskt och operativt med personalen och organisationen och säkerställer ett fungerande samspel.

För att ett företag ska fundera som bäst finns det några områden som är särskilt viktiga. Det kan exempelvis handla om omorganisation, arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering. Om något av nämnda områden haltar återspeglas det i organisationen. HR-avdelningen syftar till att organisationens olika delar lever i harmoni med varandra och har därför en rådgivande, och ibland avgörande roll, vid exempelvis rekrytering och arbetsmiljöfrågor.

Vi är överens om att personalen är företagets absolut viktigaste resurs. Då är det också lätt att förstå varför rekryterings-processen är särskilt viktig. Företaget behöver kompetent personal som kan anamma rådande arbetsmiljö och kultur. HR-avdelningen har nödvändiga kunskaper om människor och deras egenskaper och är därför ett viktigt redskap vid rekrytering.

HR-avdelningen verkar för att utveckla företaget. Det kan bland annat innefatta att attrahera ny personal, men också att nuvarande personal vill fortsätta sin anställning. Arbetet ser därför olika ut men viktigt är att motivera personalen, vilket kan ske genom att utbilda dem ytterligare.

Deras arbete rymmer allt fler frågor som handlar om utveckling och allt mindre personaladministration som exempelvis löner. Liknande arbete outsourcas allt som oftast eftersom arbetet egentligen, i ett större perspektiv, inte utvecklar företaget. Och HR-avdelningens huvudsakliga syfte är just det – att utveckla företaget.

Det går inte att blunda för HR-avdelningens betydelse. De har lika stor funktion som exempelvis företagets kommunikationsavdelning. De sammansvetsar organisationen och fungerar som ett kitt mellan chefer och personal, samtidigt som de arbetar för att utveckla dem och att de ska trivas på arbetsplatsen.

företag