Start » Beteendevetenskap

Beteendevetenskap

Beteendevetenskap finns som utbildning på många högskolor

Beteendevetenskap handlar om pedagogik, sociologi och psykologi. Den som studerar beteendevetenskap väljer oftast något av nämnda ämnen som huvudämne i sin examen. Utbildningen lämpar sig för den som på något sätt vill arbeta med människor – exempelvis om du drömmer om att bli HR-chef.

Grunden i utbildningen handlar om att lära studenterna om människans beteenden och hur vi fungerar i olika situationer. Det är dessutom viktigt att lära sig hur olika individer påverkar varandra. Om du vill jobba med human resources krävs det att du läst ett program eller kurser inom beteendevetenskap. Intresset för human resources har ökat kraftigt på senare år vilket resulterat i att konkurrensen om platserna på landets högskolor och universitet är hårdare än någonsin tidigare.

Beteendevetenskap går att läsa vid många olika högskolor och universitet i Sverige. Lunds Universitet erbjuder ett kandidatprogram i beteendevetenskap, så även Umeå Universitet som har ett beteendevetenskapligt program med inriktning mot IT-miljöer. Vid större universitet som Lund och Umeå är konkurrensen naturligtvis än större, men det finns fullgoda alternativ på mindre högskolor och universitet.

Den som drömmer om att bli beteendevetare har olika vägar att gå. Han eller hon får i huvudsak välja mellan hälsa, informatik och socialt arbete. Ämnet beteendevetenskap är även viktigt för den som vill arbeta som socionom. Det finns en skillnad vad gäller utbildning för socionomer och beteendevetare. Socionomer läser exempelvis 90 hp socialt arbete, 30 hp statsvetenskap, 30 hp förvaltningsrätt samt 30 hp VFU. Beteendevetare läser i sin tur 90 hp sociologi, 60 hp pedagogik och 30 hp psykologi.

Om du vill arbeta som beteendevetare är rekommendationen att läsa ett program inom beteendevetenskap. Dock måste du ha i åtanke att konkurrensen om utbildningsplatserna är mycket hård och att det dessutom finns ett överskott på beteendevetare. Är din övertygelse att du ska läsa och arbeta inom beteendevetenskapens spännande fält – då ska du givetvis ansöka till någon av landets alla utbildningar.

beteendevetenskap