Start » Bemanningsföretag

Bemanningsföretag

Bemanningsföretag har för- och nackdelar

Bemanningsföretag tillhandahåller personal till olika företag. Internationella arbetsorganisationen beskriver ett bemanningsföretag som ”temporary work agency”, vilket utvidgar definitionen ytterligare. Bemanningsföretag med högre utbildad personal att tillgå omnämns ofta som konsultföretag. I huvudsak har bemanningsföretag tre olika verksamheter enligt Bemanningsföretagen – nämligen bemanning, omställning och rekrytering.

Bemanning innebär att företaget hyr ut sin personal till kunden som själv ansvarar för arbetsledningen. Bemanningsföretag kan även komma att bemanna en hel avdelning hos ett företag och då ansvarar bemanningsföretaget för arbetsledningen. Omställningsarbetet sker vid eventuella personalminskningar på företag, då personalen omplaceras antingen inom eller utom företaget. Vid rekrytering ansvarar bemanningsföretaget för rekryteringsprocesser hos företag.

I Sverige tillhör Manpower och Poolia de mest kända bemanningsföretagen. Ur ett globalt perspektiv tillhör Adecco, Vedior, Kelly Services, Ranstad och tidigare nämnda Manpower de absolut största företagen inom bemanningssegmentet. Andra välkända företag i Sverige är Proffice, Academic Work och Student Consulting, där de två senare fokuserar på att hjälpa studenter att ta steget ut i arbetslivet.

Bemanningsbranschen har inte alltid varit tillåten i Sverige. I mitten av 1930-talet kom lagen som förbjöd vinstdrivande arbetsförmedlingar – under 1990-talets första hälft avreglerades arbetsförmedlingsmonopolet. Dock har diskussionen om deras vara eller icke vara fortsatt även efteråt. Från båda sidor är man rörande överens om den viktiga funktion bemanningsföretag fyller i samhället, men det finns däremot delade meningar om deras arbetsmetoder.

Många företag utnyttjar systemet och kan genom bemanningsföretag undvika arbetsrättslig lagstiftning. Fackförbunden är därför bemanningsföretagens främsta motståndare. Anställda i bemanningsföretag arbetar under mycket sämre villkor och riskerar alltid att bli uppsagda eftersom de aldrig blir formellt anställda. De lever därför under mycket otrygga villkor, men samtidigt är en anställning alltid bättre än ingen anställning. Därav paradoxen.

Branschen lär dock med säkerhet leva vidare. Det är en miljardindustri som skapar arbetstillfällen för många. Dessvärre förtjänar dem bättre villkor. Fackförbunden arbetar vidare i deras tjänst.

bemanningsföretag